ABC Villa Rentals disclaimer

De inhoud van ABC-villa.rentals is met de grootste zorg samengesteld. Het kan echt voorkomen dat de informatie op onze website of in onze nieuwsbrief – ondanks de zorgvuldigheid – niet actueel is of onjuistheden bevat.

De gegevens op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op onjuistheid. De gegevens kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Wij kunnen geen garantie bieden voor het ononderbroken correct functioneren van de site.

ABC-villa.rentals is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of het tijdelijk niet kunnen bereiken van de site. Met name de prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Er zal op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst tot stand komen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website (tekst en beeld), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.